Poseł Lidia Staroń walczy o zmianę prawa spółdzielczego

2015-08-26

prawa spoldzielcowPoseł Lidia Staroń od lat walczy o zmiany korzystne dla milionów spółdzielców w Polsce. Jej celem jest realne prawo członków spółdzielni m.in. do pełnej informacji na temat działalności spółdzielni. Prawo do majątku oraz możliwość nim zarządzania, a także wprowadzenie realnej, niezależnej kontroli w spółdzielniach.

Jak najszybciej należy zmienić także przepisy dot. tzw. osób wykluczonych ze spółdzielni m.in. za niewielkie zaległości w bieżących opłatach. Osoby te, nawet po spłacie całego zadłużenia wraz z odsetkami - jednak tracą mieszkanie i są wyrzucane na bruk! Z mieszkania, za które zapłacili, a spółdzielnia do kosztów jego budowy nie dołożyła ani grosza.

Materiał filmowy Telewizji Olsztyn dostępny tutaj