Skuteczna interwencja

2016-02-18

kwiatek

Skuteczna interwencja Senator Lidii Staroń udaremniła dalsze działania lichwiarzy

„Z całego serca bardzo dziękuję Pani Senator za pomoc w uzyskaniu od sądu w Augustowie zabezpieczenia mojego mieszkania! Gdyby nie Pani… na pewno sąd tak szybko nie wydał by postanowienia! Pani sędzia nawet nie chciała ze mną porozmawiać, abym mogła przedstawić jej ogrom mojego problemu. Jeszcze raz bardzo dziękuję!”

Małgorzata Sieńko z dziećmi

 

Pani Małgorzata z dziećmi padła ofiarą lichwiarzy (tzw. „inwestorów”). Z powodu splotu różnych nieszczęśliwych zdarzeń, będąc pod presją przedstawicieli „inwestora” zawarła z nim umowę pożyczki wraz z umową przewłaszczenia nieruchomości - na lichwiarskich warunkach. W sprawie pomogła Pani Senator. Z uwagi na sprzeczność umów z prawem Prokurator wytoczył powództwo o stwierdzenie ich nieważności... Złożono także wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez umieszczenie w księdze wieczystej wpisów, uniemożliwiających dalszą odsprzedaż mieszkania Pani Małgorzaty… W wyniku pisemnego wystąpienia Pani Senator wniosek został rozpoznany bezzwłocznie, a nieruchomość zabezpieczona…