LidiaStaron.pl
Aktualności
"Sprawa dla reportera" (23.07.2015)

Poseł Lidia Staroń była gościem programu "Sprawa dla Reportera" emitowanego 23 lipca br. W programie przedstawiono m. in. sprawę Pani Małgorzaty Turzyńskiej-Szczepańskiej, w której Pani Poseł już podjęła interwencję.

Materiał filmowy dostępny w tutaj: http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/sprawa-dla-reportera/wideo/23072015/20731976

 
Uchylono absurdalną decyzję Wójta Gminy Szczytno w sprawie Państwa Krystyny i Józefa Lis

Uchylono absurdalną decyzję Wójta Gminy Szczytno. SKO potwierdziło wszystkie zarzuty przedstawione przez Poseł Lidię Staroń.

Wracamy do sprawy Państwa Krystyny i Józefa Lis, rolników ze Szczytna, którym Wójt wymierzył finansową karę (370 tysięcy złotych) za… wycinkę krzaków. Nie miał żadnych dowodów na okoliczność wycięcia krzewów: jakie były wycięte krzewy, ile miały lat i ile ich było. Natomiast wezwany na miejsce patrol Policji stwierdził, że wycinka została przeprowadzona legalnie.
Poseł Lidia Staroń sporządziła dla rolników skargę do SKO w Olsztynie. Kolegium potwierdziło wszystkie zarzuty przedstawione przez Posłankę, w tym m.in.:

  • nie można było ustalić, jak była ilość, wiek a nawet jaki był gatunek krzewów (Wójt nie udowodnił, że wycięte krzewy miały więcej niż 10 lat);
  • określając powierzchnię wyciętych krzewów, organ korzystał ze strony www.geoportal.gov.pl, co budzi wątpliwości co do rzetelności obliczeń (Wójt powinien powołać geodetę)
  • organ naruszył prawo, nie umożliwiając Państwu Lis czynnego udziału w oględzinach...

Zgodnie z decyzją Kolegium sprawa wróci do organu I instancji. Nie wyobrażamy sobie, aby Wójt – w obliczu tak miażdżącej decyzji SKO – nie umorzył postępowania. Umorzenie sprawy oznaczałoby koniec gehenny rolników...

Więcej na ten temat również w materiale Telewizji Olsztyn: http://www.telewizjaolsztyn.pl/10,4394-370_tysiecy_zlotych_za_wyciecie_krzakow_.html

 
Program publicystyczny "Prosto w oczy" z udziałem Poseł Lidii Staroń

Zapraszamy do obejrzenia programu "Prosto w oczy", emitowanego w Telewizji Republika, w którym Poseł Lidia Staroń mówiła o konieczności walki z osobami rozprowadzającymi dopalacze oraz o zagrożeniu, jakie środki te stanowią dla młodych ludzi.
Link do programu: https://www.youtube.com/watch?v=-gfgW9LEJuc

 
Wojewódzkie obchody Święta Policji

16 lipca 2015 br. Poseł Lidia Staroń wzięła udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.

 
Interpelacja do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poseł Lidia Staroń złożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego interpelację w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej „pomników” zbrodniarzy radzieckich.

Interpelacja została oparta na przykładzie Pieniężna, w którym trwa burzliwa batalia o rozebranie pomnika generała Iwana Czerniachowskiego. Mieszkańcy i Radni Pieniężna nie zgadzają, się by pomnik gloryfikujący dowódcę Armii Czerwonej nadal stał w ich mieście. Rada Miejska podjęła uchwałę, w której wyraziła wolę rozebrania „pomnika”. Uchwałę uchylił Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o rozbiórce wymaga konsultacji ze stroną rosyjską, powołując się na „Umowę między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji”, sporządzoną 22 lutego 1994 roku w Krakowie.

W ocenie Pani Poseł – umowa ta nie powinna mieć zastosowania do „pomników wdzięczności”, niezwiązanych z miejscem spoczynku poległych żołnierzy sowieckich. Poseł Lidia Staroń zaproponowała więc, aby Ministerstwo wykreśliło wzmianki o tego typu „pomnikach” z załącznika do ww. umowy. Jednocześnie zwróciła się do Ministerstwa w zakresie możliwości usunięcia lub przeniesienia „pomników” w inne miejsce – przez właściciela terenu – bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody.

Treść interpelacji dostępna pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=33616

 
Krajowa "szesnastka" wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Batalia o modernizację krajowej "szesnastki" zakończyła się sukcesem! Droga, będąca kręgosłupem komunikacyjnym Warmii i Mazur, została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

 
Poseł Lidia Staroń interweniuje w sprawie rodziny, której ZUS bezprawnie odmówił prawa do renty po zmarłym mężu i ojcu

Pani Poseł interweniuje w sprawie rodziny, której ZUS bezprawnie odmówił prawa do renty po zmarłym mężu i ojcu. Mąż Pani Małgorzaty przez 20 lat zmagał się z ciężką chorobą. Cierpiał na stwardnienie rozsiane i jako osoba niepełnosprawna przez 15 lat pobierał z rentę z ZUS. Zmarł 4 stycznia 2015 r.

Po śmierci męża Pani Małgorzata została sama z dwójką dzieci, córką i niepełnosprawnym synkiem. Wystąpiła do ZUS o ustalenie prawa do renty rodzinnej. ZUS odmówił jednak wypłaty świadczeń. Powodem takiej decyzji była – jak wyjaśniono – pomyłka urzędnika ZUS z 2000 r. (sprzed 15 lat), który rozpoznając pierwszy wniosek Pana Daniela o rentę przeoczył fakt, że 23-letnia osoba powinna legitymować się 3-letnim stażem pracy (Pan Daniel miał wówczas 2-letni staż pracy). Mimo to, renta została mu przyznana i była kilkakrotnie przedłużana na kolejne lata, natomiast w 2011 r. przyznano ją na stałe.
Krzywdząca decyzja ZUS sprawiła, że rodzina Pani Małgorzaty popadła w ubóstwo. Kobieta ledwo wiąże koniec z końcem. Utrzymuje się z niewielkich świadczeń z ośrodka pomocy społecznej. Opiekuje się chorym synkiem i jednocześnie podejmuje się różnych prac – sprząta, myje okna, piecze i sprzedaje chleb. Chce zapewnić dzieciom godne życie. Pani Małgorzata nie zgadza się z niesprawiedliwą i krzywdzącą decyzją. Pani Poseł, opierając się na jednoznacznych przepisach, interweniuje w tej sprawie u Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej treść zapytania:

Więcej…
 
370 tys. złotych kary za wycinkę krzaków

Poseł Lidia Staroń podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 1 lipca br. przedstawiła sprawę rolników ze Szczytna, którzy zgodnie z decyzją Wójta mają zapłacić ponad 370 tys. złotych kary za… wycinkę krzaków.

Początkowo Wójt chciał ukarać Państwa Lis także za wycinkę drzew, których… nie było. Natomiast wycięte krzewy nie miały 10 lat, więc ich wycinka nie podlegała zgłoszeniu. Czy wydanie decyzji w oparciu o przypuszczenia jednego świadka, bez jakichkolwiek dowodów, jest zgodne z prawem? Tę kwestię rozstrzygnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego Pani Poseł apeluje o rzetelne zbadanie sprawy.

Jeżeli kuriozalna decyzja stałaby się się prawomocna, Państwo Lis straciliby dorobek całego życia. Aby uiścić karę musieliby sprzedać ziemię i dom, z dnia na dzień staliby się bezdomnymi.
Nałożenie kary za wycinkę to nie jedyne działanie „Władzy” wymierzone w Państwa Lis. Na drodze prowadzącej na ich pole pojawił się znak ograniczenia wagi pojazdów do 5 ton, mimo, że np. samochód z załadowanymi przyczepami waży około 25 ton. Pani Poseł wystąpiła do Starosty Olsztyńskiego o weryfikację prawidłowości postawienia znaku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i do Wojewody w zakresie zgodności tego działania z prawem.

Więcej na ten temat w relacjach lokalnych mediów:

http://www.telewizjaolsztyn.pl/10,4335-370_tysiecy_zlotych_za_wyciete_krzewy.html

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/absurdalna-kuriozalna-i-krzywdzaca-decyzja-370-tysiecy-zlotych-kary-za-wyciecie-samosiejek

 
PGNiG odstąpiło od żądania zapłaty

Po kilku miesiącach wracamy do sprawy Pana Michała, który dostał od PGNiG wezwanie do zapłaty kwoty ponad 11 tys. złotych za gaz dostarczony… innej osobie. Pan Michał może wreszcie odetchnąć z ulgą!

Dzięki skutecznej interwencji Poseł Lidii Staroń, spółka PGNiG odstąpiła od swojego żądania i przeprosiła za zaistniałą sytuację.

 
Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości

23 czerwca 2015 r. Poseł Lidia Staroń złożyła kolejną interpelację (odpowiedź na pismo Min. Sprawiedliwości z dnia 17.12.2014 r.) w sprawie potrzeby przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których prawomocny wyrok narusza elementarne poczucie sprawiedliwości, przy czym nie ma prawnych środków pozwalających podważyć go w trybie nadzwyczajnym (w drodze skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania czy też skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Pani Poseł proponuje, aby prawo do wnoszenia rewizji nadzwyczajnej przysługiwało Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Sprawiedliwości.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7
© 2011 lidiastaron.pl