O Lidii Staroń

profiloweWykształcenie wyższe – inżynier budownictwa, przedsiębiorca.

Do polityki trafiła z przekonania, nie godząc się na panujące bezprawie. Podjęła walkę z sitwą. Dotarła do dokumentów, które pokazały głęboką patologię nie tylko w spółdzielczości, ale także w urzędach i sądownictwie. Mimo szykan, samotnie doprowadziła do rozbicia mafii spółdzielczej w Olsztynie i aresztowania prezesa spółdzielni. Zdemaskowała powiązanych z korupcyjnym układem sędziów. Podczas pięcioletniej walki szykanowano ją i wielokrotnie zastraszano, próbowano zdyskredytować w mediach. W jej samochodzie przecięto przewód hamulcowy, innym razem opony. Nie ugięła się. Wręcz przeciwnie, narastał w niej bunt; konsekwentnie dochodziła prawa. Założyła Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców, którego jest prezesem. Poseł V, VI i VII kadencji Sejmu RP. Walczy z korupcją oraz o prawa zwykłych ludzi.

W Senacie IX kadencji Pani Senator Lidia Staroń pracuje w komisjach:

  • Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
  • Ustawodawczej.