Finansowanie

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę:

Imię i nazwisko, miejscowość zam.            data wpłaty              kwota

Ryszard Staroń (Olsztyn)                           2019.09.23            3000,00 zł

Ryszard Staroń (Olsztyn)                           2019.09.23              630,00 zł

 

Rejestr kredytów zaciągniętych przez KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi

Data wpisu       Nazwa banku    Data udzielenia    Kwota         Oprocentowanie            Inne koszty                   

2019.09.25       PKO BP S.A.        2019.09.24     42000,00       zmienne - 6,16%    Prowiza 1,5% - 630 zł

Termin spłaty

2020.07.28

 

Dodatkowe informacje

zabezpieczenie kredytu - blokada na koncie osobistym Lidii i Ryszarda Staroń

weksel in blanco - Ryszard Staroń, Anna Staroń