Wzory pism

Zamieszczamy wzory pism do pobrania:

1. Wniosek o przywrócenie własnościowego prawa do lokalu - Pobierz w formacie Word

2. Wniosek o przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu - Pobierz w formacie Word

3. Wniosek o członkostwo - Pobierz w formacie Word

4. Wzór wniosku o informacje dot. wynagrodzeń - Pobierz w formacie Word

5. Wzór wniosku o odrębną własność dla najemców lokali użytkowych (w tym garaży) - Pobierz w formacie Word

6. Wzór wniosku o odrębną własność dla najemców lokali zakładowych - Pobierz w formacie Word

7. Wzór wniosku o odrębną własność dla osób, którym przysługuje lokatorskie prawo do lokalu - Pobierz w formacie Word

8. Wzór wniosku o odrębną własność dla osób, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu - Pobierz w formacie Word

9. Wzór wniosku o kalkulację opłat - Pobierz w formacie Word

10. Wzór wniosku o udostępnienie umów - Pobierz w formacie Word

11. Wzór wniosku o podjęcie uchwały dot. wyboru członków Rady Nadzorczej - Pobierz w formacie Word

12. Wzór wniosku o podjęcie uchwały dot. wyboru członków Zarządu - Pobierz w formacie Word

13. Wzór wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia - Pobierz w formacie Word

14. Wzór wniosku o zgłoszenie poprawki do uchwały WZ - Pobierz w formacie Word

15. Wzór wniosku o uzupełnienie porządku obrad WZ - Pobierz w formacie Word

16. Wzór uchwały - podział spółdzielni - Pobierz w formacie Word

17. Wzór uchwały - wspólnota - Pobierz w formacie Word